ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаеми дами и господа,
във връзка с реализирането на проект „Опазване и възстановяване на приоритетните видове и местообитания в Натура 2000 зона Вит и Защитена местност „Коридорите””, по Договор 5103020-C-016/ 17.01.2012 г., Ви каним на пресконференция, ПО ПОВОД СТАРТИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА - ЗАЛЕСЯВАНЕ, ОГРАЖДАНЕ НА МЛАДИТЕ ФИДАНКИ И ПОСТАВЯНЕ НА КАМЕРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
Пресконференцията ще се проведе на 16 СЕПТЕМВРИ 2013 г., от 14.30 часа в Залата на Община Долна Митрополия, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 39, гр. Долна Митрополия.
Целта е да проведем и междинна консултативна среща със заинтересованите страни за представяне на резултати и набиране на коментари.
На пресконференцията ще присъстват:
г-жа Поля Цоновска - Кмет на община Долна Митрополия
г-н Иван Христов - представител на WWF България, изпълнител на експертната оценка по екология за проекта “ВИТ Коридорите”
г-жа Лилия Латовска - ръководител проект
Членовете на екипа по проекта, заинтересовани лица, Общинска администрация и общински съветници.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
Ще бъде осигурен транспорт от центъра на Плевен и от София до Д. Митрополия.
Моля, потвърдете своето присъствие или задайте своите въпроси до 13.09.2013 г., на телефон 0893 44 80 02, както и на e-mail: nedaadv@abv.bg.

 

10 септември, 2013 г., гр. Долна Митрополия, Община Долна Митрополия
Неда Арт ЕООД, изпълнител на информационната кампания по проекта.

Facebook

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - ВИТ КОРИДОРИТЕ - 03.12.2013 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Проектът „Вит-Коридорите” - още една светлина в тунела - Интервю по програма "Христо Ботев"

Пресконференция 16 септември 2013, Община Долна Митрополия

Отново напредък!

Интервю по програма Христо Ботев на БНР в предаване "Изгрев"

Лекция пред ученици в Община Долна Митрополия

И още една стъпка напред към успеха!

Добри новини!

Посещение на експерти за опазването и възстановяването на видове и местообитания в ЗМ по проекта

Екип експерти посетиха ЗМ Коридорите

Презентации от проведеният Специализиран семинар

Семинар за фермерите

Откриваща пресконференция 27.09.2012 г.

Проектът предвижда

Подписан договор

програма „Околна среда”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - ВИТ КОРИДОРИТЕ - 03.12.2013 г.ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯПроектът „Вит-Коридорите” - още една светлина в тунела - Интервю по програма "Христо Ботев"Пресконференция 16 септември 2013, Община Долна МитрополияОтново напредък!Интервю по програма Христо Ботев на БНР в предаване "Изгрев"Лекция пред ученици в Община Долна МитрополияИ още една стъпка напред към успеха!Добри новини!Посещение на експерти за опазването и възстановяването на видове и местообитания в ЗМ по проектаЕкип експерти посетиха ЗМ КоридоритеПрезентации от проведеният Специализиран семинарСеминар за фермеритеОткриваща пресконференция 27.09.2012 г.Проектът предвиждаПодписан договорпрограма „Околна среда”

На 03.12.2013 г. в заседателната зала на Община Долна Митрополия се проведе заключителна пресконференция по повод реализирането и приключването на дейностите по проект „Опазване и възстановяване на приоритетните видове и местообитания в Натура 2000 зона Вит и Защитена местност „Коридорите”, по Договор 5103020-С-016/ 17.01.2012 г.Пресконференция 16 септември 2013, Община Долна Митрополия

Пристигна трактор марка Sаmе, модел EXPLORER3 90 DT ЕЗ

На 21.01.2013 г. инж. Добромира Петрова, инж. Наско Илиев и доц. д-р Росен Цонев посетиха защитена местност (ЗМ) Коридорите.

На 11 ноември, 2012 година екип на консултанта - обединение ВВФ-МАРСИЛИЯ, воден от д-р Райна Начева, посети Защитена местност Коридорите, в землището на с. Биволаре.

от Община долна Митрополия

от Община долна Митрополия

29 септември 2012 г.

мерки и дейности за запазване

на застрашените видове птици

На 17.01.2012 г. между Министерството

на околната среда и водите

и община Долна Митрополия е подписан

Договор 5103020-С-016/17.01.2012г

Министър Нона Караджова подписа

23 договора за опазване на биоразнообразието

със средства от Оперативна програма „Околна среда”

Find out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out more