ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - ВИТ КОРИДОРИТЕ - 03.12.2013 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - ВИТ КОРИДОРИТЕ - 03.12.2013 г.

На срещата присъстваха: Поля Цоновска /Кмет на община Долна Митрополия/, Лилия Латовска /Ръководител Проект/, Валери Радев /Кмет на с. Биволаре/, Стела Динева /представител на WWF България/, Димитър Нитов /”Нитов инженеринг” ЕООД/, Владимир Михайлов /”Далия”/, Свилен Чешмеджиев, членовете на екипа по проекта, заинтересовани лица, Общинска администрация и общински съветници.

 

Г-жа Поля Цоновска /Кмет на община Долна Митрополия/ и Лилия Латовска /Ръководител Проект/ обявиха успешното изпълнение на дейностите по проекта. Г-жа Цоновска изрази задоволство и изказа готовност община Долна Митрополия да инициира и проведе екологични проекти и в следващия рамков период.

 

Политиката на община Долна Митрополия е да стимулира, подпомага, развива и създава условия за изграждането на необходимата инфраструктура за развитие на туризма, производството и инвестициите, за подобряване на условията на живот на гражданите и превръщането на община Долна Митрополия в преуспяващ икономически европейски район по поречието на река Дунав с интензивно селско стопанство и предпочитано място за развитие на бизнеса, търговски и духовен център в който човек може  да учи, работи и живее пълноценно.

 

Свилен Чешмеджиев изнесе презентация по темата „Обучение по провеждане на мониторинг на птици”.

Facebook

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Проектът „Вит-Коридорите” - още една светлина в тунела - Интервю по програма "Христо Ботев"

Пресконференция 16 септември 2013, Община Долна Митрополия

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Отново напредък!

Интервю по програма Христо Ботев на БНР в предаване "Изгрев"

Лекция пред ученици в Община Долна Митрополия

И още една стъпка напред към успеха!

Добри новини!

Посещение на експерти за опазването и възстановяването на видове и местообитания в ЗМ по проекта

Екип експерти посетиха ЗМ Коридорите

Презентации от проведеният Специализиран семинар

Семинар за фермерите

Откриваща пресконференция 27.09.2012 г.

Проектът предвижда

Подписан договор

програма „Околна среда”

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯПроектът „Вит-Коридорите” - още една светлина в тунела - Интервю по програма "Христо Ботев"Пресконференция 16 септември 2013, Община Долна МитрополияПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯОтново напредък!Интервю по програма Христо Ботев на БНР в предаване "Изгрев"Лекция пред ученици в Община Долна МитрополияИ още една стъпка напред към успеха!Добри новини!Посещение на експерти за опазването и възстановяването на видове и местообитания в ЗМ по проектаЕкип експерти посетиха ЗМ КоридоритеПрезентации от проведеният Специализиран семинарСеминар за фермеритеОткриваща пресконференция 27.09.2012 г.Проектът предвиждаПодписан договорпрограма „Околна среда”Пресконференция 16 септември 2013, Община Долна Митрополия

16 СЕПТЕМВРИ 2013 г., от 14.30 часа

Пристигна трактор марка Sаmе, модел EXPLORER3 90 DT ЕЗ

На 21.01.2013 г. инж. Добромира Петрова, инж. Наско Илиев и доц. д-р Росен Цонев посетиха защитена местност (ЗМ) Коридорите.

На 11 ноември, 2012 година екип на консултанта - обединение ВВФ-МАРСИЛИЯ, воден от д-р Райна Начева, посети Защитена местност Коридорите, в землището на с. Биволаре.

от Община долна Митрополия

от Община долна Митрополия

29 септември 2012 г.

мерки и дейности за запазване

на застрашените видове птици

На 17.01.2012 г. между Министерството

на околната среда и водите

и община Долна Митрополия е подписан

Договор 5103020-С-016/17.01.2012г

Министър Нона Караджова подписа

23 договора за опазване на биоразнообразието

със средства от Оперативна програма „Околна среда”

Find out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out more